ติดตาม เติมน้ำ เข้าอ่างชลประทาน เตรียมรับภัยแล้ง

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ เข้ามาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากในการผลิตน้ำประปาเขตเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ สำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายพรสถิต ทองศรี หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายวชิราวุธ เปานาเรียง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายทวี อาทิตย์ตั้ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมกับ นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ เข้ามาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากในการผลิตน้ำประปาเขตเมืองบุรีรัมย์ และเตรียมรับสถานการณ์ในกรณีฝนทิ้งช่วง ตามแนวทางมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2566 ของกรมชลประทาน

ใส่ความเห็น