เปิดวันแรก คึกคัก! ถนนคนเดิน ชุม – กัญ  นักท่องเที่ยว เดิน ช้อป  สร้างรายได้เมืองชุมเห็ด

วันเมื่อพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ. บริเวณทางเข้าวัดป่ารุ่งรุณ หมู่ที่ 19 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ตลาดถนนคนเดิน-ชุมกัญ เทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยมี ร.ต.ต. สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดอาวุโส ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน ผู้จำหน่ายสินค้า ที่มาร่วมงาน และมีการแสดงชุดสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงชุดอีสานลำเพลิน  วงดนตรีจากโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

    ตลาดถนนคนเดิน ชุม – กัญ เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น นับเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ซึ่งการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากชุมชน สินค้าโอทอปต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการถนนคนเดิน ชุม-กัญ ซึ่งเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้พิจารณาเห็นว่าทำเลบริเวณนี้ มีศักยภาพ เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น การสัญจรไป-มาสะดวก จึงได้เลือกถนนทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณเป็นสถานที่จัดตั้งตลาดถนนคนเดิน ชุม-กัญ ในระยะแรกได้เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้า ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 15.00 น.- 21.00 น. โดยถนนคนเดินแห่งนี้มีระยะทางยาวทั้งสิ้น 100 เมตร มีผู้จำหน่ายสินค้ารวม 80 ร้านค้า แต่ยังสามารถขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนผู้จำหน่ายสินค้าได้อีกในอนาคต ซึ่งนอกจากถนนคนเดิน ชุม-กัญ จะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า จับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนแล้ว เทศบาลเมืองชุมเห็ดยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้คนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือน ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ด ที่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการรักษาขนบธรรมนียม ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้การดำเนินการร่วมกันกับชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตลาดถนนคน เดิน ชุม-กัญ แห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายสิงห์ชัย ผ่องบุรุษ รองฯจังหวัดบุรีรัมย์ “กล่าวว่า”  ได้เห็นความตั้งใจของเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่จะส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชน

   ร.ต.ต. สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกฯเมืองชุมเห็ด  “กล่าวว่า” ตลาดถนนคนเดิน ชุม – กัญ เป็นการส่งเสริมพี่น้องประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น นับเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เป็นที่แหล่งพักผ่อน ท่องเที่ยว และเป็นถนนวัฒนธรรมของชุมชน

ใส่ความเห็น