บุรีรัมย์มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากรถกว่า 2 ล้านบาท

ขนส่งร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มอบขาเทียม รถเข็น และเตียงนอน ให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 29 ราย รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำเงินรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 28 ต.ค.65 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 29 ราย รวมเป็นเงิน 2,483,000 บาท ประกอบด้วย รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้  3 ราย รถนั่งไฟฟ้า 1 ราย ขาเทียม 24 ราย และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับอีก 1 ราย

โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ เป็นเงินรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำมาจัดสรรให้ เพื่อให้คนพิการได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป ไม่เป็นภาระทางสังคม ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้มากขึ้น

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์  “กล่าวว่า” วันนี้มีผู้ที่มารับอุปกรณ์ต่างๆยี่สิบเก้าท่านด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ทางโครงการของขนส่งทางบกก็ได้จัดกิจกรรมเรื่องของการประมูลทะเบียนรถได้เห็นอย่างต่อเนื่อง หรือว่าทั่วประเทศแล้วก็มีรายได้อยู่ตรงนี้เอามาดูแลผู้ประสบภัยต่าง ๆทุกภาคส่วนราชการกับภาคประชาชนทุกปีก็พยายามจะช่วยกันรณรงค์กันในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายธีรนัย นพตลุง ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ “กล่าวว่า” ทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลกัน เงินที่ได้ทั้งหมด นําเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กปถ.เองก็นําเงินทุกบาททุกสตางค์ เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องคนพิการนะครับ ได้บุญได้เลขสวย เชิญร่วมทําบุญ.

ใส่ความเห็น