จังหวัดบุรีรัมย์ กระตุ้นกระแสปลูกป่าคัมแบค วอนรัฐเอาจริงไม่ปลูกทิ้งขว้าง

หลังกระแสปลูกป่าซบเซามานาน ชมรมคนทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินบุรีรัมย์ ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สาขาที่ 10 ของ อ.ลำปลายมาศ หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารของคนเมือง ชี้ปลูกต้องดูแลให้เติบโตยากให้รัฐสนใจการปลูกป่าอย่างจริงจัง ไม่อยากให้มีการปลูกป่าเป็นเพียงการถ่ายภาพแล้วหันหลังหนี

วันที่ 27 ต.ค.65 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานชมรม”คนทำความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน”ได้ร่วมกันกับประชาชนในเขต ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ กว่า 200 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าชุมชนขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ต.ลำปลายมาศ เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านและเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของการปลูกไม้ยืนต้น โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นกว่า 18 ชนิด ปลูกบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ว่างเปล่า กว่า 30 ไร่ จำนวน 10,000 ต้น

นายโสภณ ซารัมย์ กล่าวว่า บริเวณนี้เป็นป่าเฉลิมพระเกียรติสาขาที่ 10 จากที่ปลูกในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ มาแล้ว 9 แห่ง ซึ่งได้เริ่มต้นที่ ต.เมืองแฝก เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บนเนื้อที่ 300 ไร่ ครั้งนั้นเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า เคยพระราชทานชื่อป่าไว้เป้าหมายของการปลูกป่าแห่งนี้ เพื่อต้องการให้บริเวณนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ อ.ลำปลายมาศ เพราะติดกับอ่างเก็บน้ำ ให้เชื่อมต่อกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้านกีฬา ส่วนสาเหตุที่กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกป่าที่ซาลงในช่วงที่ผ่านมา เพราะหน่วยงานของรัฐได้ลดบทบาทลง ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดงบประมาณหรือขาดพื้นที่ปลูก ส่วนชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน เราจริงจังเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะหลังการปลูก แต่ละพื้นที่จะแบ่งเขตให้แต่ละชุมชน เข้ามาดูแลหลังการปลูก จะไม่ปล่อยให้ต้นไม้อยู่ไปตามมีตามเกิด

นายโสภณ ยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาโครงการปลูกป่าบางหน่วยงาน เรียกได้ว่า ”ทำได้แค่ปลูก”ถ่ายภาพส่งโครงการแล้วสะบัดตูดหนี โดยไม่สนใจว่าต้นไม้ต้นไหนจะตาย หรืออยู่รอด คาดว่าต้นไม้ที่รอดเฉลี่ยประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นป่าที่ปลูก 9 แห่ง ที่ผ่านมา เกือบ 100,000 ต้น ต้นไม้แทบทุกต้นรอดทั้งหมด เช่นเดียวกับแปลงปลูกแปลงนี้ ทุกต้นต้องรอด เพราะมีคนดูแล เบื้องต้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพัฒนาป่าแห่งนี้เป็นป่าเห็ด เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารป่าของชาวบ้านต่อไป

ใส่ความเห็น