บุรีรัมย์บ่อขยะเต็มแล้ว เร่งแก้ปัญหาเพิ่มชั้นฝังกลบขยะ

นายก ทม.บุรีรัมย์ เผยบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาล ที่รองรับขยะจาก อบต.-เทศบาล 18 แห่ง เฉลี่ยวันละกว่า 100 ตัน มาฝังในบ่อขยะบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เต็มแล้วทุกบ่อ เตรียมเพิ่มพื้นที่ทิ้งขยะบ่อที่ 2 ฝังกลบขยะขึ้นเป็นชั้นที่ 4 พร้อมหาผู้รับจ้างเชื่อมบ่อขยะรูปตัวทีโดยเร็วบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย(บ่อขยะ) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บนเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งได้เปิดทำการมาตั้งแต่เดือน พ.ค.2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาประมาณ 22 ปี ซึ่งในแต่ละวันจะมีหน่วยงาน อบต.และเทศบาล จำนวน 18 แห่ง ที่ได้นำขยะมาทิ้งในบ่อขยะแห่งนี้ เฉลี่ยปริมาณขยะ 100 ตันต่อวัน โดยแยกเป็นขยะจากเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 40 ตันต่อวัน และจาก อบต.-เทศบาลต่างๆอีกจำนวน 60 ตันต่อวัน ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฝังกลบกำจัดขยะไปแล้วในอยู่บริเวณเฟสที่ 3 ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นสุดท้าย และได้ฝังกลบเต็มทั้งพื้นที่ไปแล้ว ทำให้ปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะสะสมในบ่อขยะทั้ง 4 บ่อ ประมาณ 518,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณขยะเต็มทั้งพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยด้วยว่าส่วนแนวทางการแก้ไข ทางเทศบาลจะได้หาพื้นที่รองรับขยะในอนาคต แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จะได้เพิ่มพื้นที่ทิ้งขยะในบ่อที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น พร้อมกับเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากโครงการเชื่อมบ่อขยะ รูปตัวที แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัด เทศบาลได้รับขณะนี้ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งเทศบาลจะรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป ทั้งนี้สำหรับบ่อขยะดังกล่าว เป็นบ่อขยะในระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล แบบฝังกลบบนพื้นที่ (Area Method) เป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุด ซึ่งจะทำการบดอัดขยะมูลฝอย ตามแนวราบ ก่อนแล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไปสูงขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่กำหนด รวมจำนวน 4 บ่อ โดยการฝังกลบจะดำเนินการให้แล้วเสร็จวันต่อวัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย

ใส่ความเห็น