“ทหารพันธุ์ดี “มทบ.26 มอบเมล็ดพันธุ์ เพื่อขยายพันธ์

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสให้หน่วยทหารพันธุ์ดี ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มทบ.26 จึงได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ นำไปปลูกและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้

เมื่อ 9 พ.ย.64 เวลา 0920 พล.ต.สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผบ.มทบ.26 ได้เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ นำไปปลูก ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ มทบ.26

ใส่ความเห็น