ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้(27 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัว” ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบไปด้วย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมการควบคุมและดูแลสุนัขจรจัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายโฆษณาและจัดระเบียบสายไฟ กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ซึ่งประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้พร้อมใจกันปฏิบัติตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้

แหล่งที่มา:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น