หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ น้อมรำลึกน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ น้อมรำลึกน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในนามหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 23 ตุลาคม 2564 นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และนางจิราพร นิยมตรง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งประดิษฐานบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรและประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านการตรวจคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

กรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น