จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ต.ค. 64 นายธัชกร หัตถาธยากูร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พร้อมใจกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรและประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีฯ ผ่านการตรวจคัดกรอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทางด้านการปกครอง การบริหารประเทศ การทหาร การศาสนาและการศึกษา ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การสาธารณสุขและการต่างประเทศ พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้น มีอยู่เป็นอเนกอนันต์ พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ต่างประจักษ์และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่มีวันเสื่อมคลาย และต่างพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติถวายพระราชมัญญานามพระองค์ท่านว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งหมายถึง “พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพสิริทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษา เป็นมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 และเป็นยุวกษัตริย์พระองค์แรก ของพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงในสิริราชสมบัติเป็นเวลา 42 ปีเศษ และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา///ขอบคุณเพจ :ส.ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น