ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เชิญชวนประชาชนร่วมชมมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 22 – 26 พฤษภาคม นี้

โดยได้มีการแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, ดร.ธนพล ตีรชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทยจะจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม รวม 7 วัน ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่จัดงานทั่วประเทศ พร้อมกัน สำหรับในส่วนของภูมิภาค มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการจัดงานในพื้นที่ พิจารณาจำนวนวันละสถานที่ในการจัดงานตามที่จังหวัดเห็นสมควร

ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ แต่ละวันจะมีการแสดงที่หลากหลาย โดยศึกษาการจัดงานมหรสพสมโภชในสมัยก่อนนำมาเป็นแบบอย่างของการจัดงาน เช่น การแสดงมหรสพ การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมสมัย การแสดงนานาชาติ มาร่วมแสดงเฉลิมฉลอง

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม รวม 5 วัน ใน 2 รูปแบบที่บูรณาการกัน ได้แก่ “มหกรรมตลาดคนดี วิถีชุมชน คนบุรีรัมย์” กิจกรรมการจัดแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้าน 4 ชาติพันธุ์ ไทยลาว ไทยกูย ไทยเขมร และ ไทยนางรอง จะเป็นกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ ด้วยกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แชร์ ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบุรีรัมย์ เช่นอาหารพื้นถิ่น (อันซอมกะบอง-ข้าวต้มด่าง, ละแวกะดาม-แกงคั่วปู, บายกรีมมุกไตรไปร-ข้าวตังหน้าปลาจ่อม ข้าวจี่เลิศรส เป็นต้น และการสาธิตการหยอดทอง การแทงหยวก การมัดหมี่ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ ฯลฯ ชมนิทรรศการมีชีวิตบ้าน 4 ชาติพันธุ์ พร้อมชิมอาหารเลิศรสในแต่ละชาติพันธุ์ ได้แก่ ขนมโกร๊ธ หรือ ขนมไข่หงส์ (ชาติพันธุ์ไทยเขมร), ผัดหมี่ (ชาติพันธุ์ไทยนางรอง), ส้มตำ (ชาติพันธุ์ไทยลาว), ตำไก่ใส่มะม่วง (ชาติพันธุ์กูย) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมีให้ชิมทุกวัน

ส่วนการชมการแสดงในบ้าน 4 ชาติพันธุ์ ในช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม เป็นการแสดงกันตรึมประยุกต์ วงวนัมรุง (ไทยเขมร), วันที่ 23 พฤษภาคม การแสดงเรือมตร๊ด (ไทยเขมร) และ มโหรีเขมรถิ่นพลับพลาชัย (ไทยเขมร), วันที่ 24 พฤษภาคม การแสดงระบำว่าว (ไทยลาว), การแสดงฮิปฮอปอินเตอร์เนชันแนล จากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม, การแสดงหมอลำกลอนพรเพชร (ไทยลาว) และการแสดงหุ่นสาย (ไทยกูย), วันที่ 25 พฤษภาคม การแสดงมโหรีเขมรถิ่นพลับพลาชัย (ไทยเขมร) และวันที่ 26 พฤษภาคม การแสดงหุ่นสาย (ไทยกูย) จากโรงเรียนบ้านหนองโสน, การแสดงหมอลำรสรินทร์ (ไทยลาว) จากอำเภอละหานทราย, การแสดงตำนานเมืองนางรอง จากชมรมผู้สูงอายุนางรอง (ไทยนางรอง)

อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ “มหรสพสมโภช” บนเวทีกลางราชภัฏภิรมย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการแสดงจากวงมหาดุริยางค์ การแสดงไลท์แอนด์ซาวด์ ชุด “บุรีรัมย์มิ่งนฤมิตร หลอมดวงจิต เทิดไท้องค์ราชัน” วงดนตรีลูกทุ่งเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม การแสดงพื้นบ้านโปงลางรวมมิตรวิทยา จากโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อ.ลำปลายมาศ การแสดงพื้นบ้านโปงลางจากโรงเรียนรมย์บุรีรัชมังคลาภิเษก อ.บ้านด่าน การแสดงลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์กิจกรรมทั้งหมดจะจัดในช่วงเวลา 16.00 – 21.00 น. ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณเวทีราชภัฏภิรมย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียนเชิญประชาชนมาชมงานฟรี ในวันเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย

 

ใส่ความเห็น