พร้อม!จะบังเกิดความสามัคคี!ปรองดอง

พร้อม!จะบังเกิดความสามัคคี!ปรองดอง

เมื่อวันที่1 พ.ค.60  เวลา 09.00 – 15.50 น.  ณ.ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี โดยนายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด บุรีรัมย์ (พ.) พร้อมด้วย พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.๒๖  พ.อ.จะเด็ด นวลมณี  รอง ผอ.รมน.จังหวัด บุรีรัมย์.(ท.) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับกองทัพภาคที่ ๒  โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องศรีพัชรินทร ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น