ทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 ลำเลียงข้าวสารหอมมะลิของ จ.บุรีรัมย์ ไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และอาหารทะเลแปรรูปของ จ.ระนอง สู้ภัย COVID-19

กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 ลำเลียงข้าวสารหอมมะลิของ จ.บุรีรัมย์ ไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และอาหารทะเลแปรรูปของ จ.ระนอง สู้ภัย COVID-19

วันนี้ (09 มิ.ย.64) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ธนาคาร ธกส.บุรีรัมย์ ร่วมส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ “สกต.บุรีรัมย์” ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 9.35 ตัน มูลค่า 310,050 บาท ให้กับ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนกองทัพอากาศ และหัวหน้าคณะโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระนอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเชื่อมโยงสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้มีแหล่งจำหน่ายซื้อ-ขาย และมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยกองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) ช่วยลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไปแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระนอง สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระนอง โดย นำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด เป็นข้าวหอมมะลิ ตรา สกต.บุรีรัมย์ ปริมาณรวม 9.35 ตัน ไปแลกเปลี่ยนสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลากระเบนวงขาว ปลาทูมัน ปลาทูหอม ปลาจวดเค็ม กาแฟระนอง น้ำมันพืชตรารินทิพย์ และกาแฟ Drip ปริมาณรวม 1.055 ตัน นำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ไปแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจบินนำส่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอาหารทะเลแปรรูป ระหว่างจังหวัด จะช่วยให้มีการหมุนเวียนของสินค้าและกระแสเงินสด ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร็วด้าน นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ก่อนนี้จังหวัดบุรีรัมย์เคยจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์อื่นๆของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จังหวัดระนอง ผลตอบรับเป็นอย่างดี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้การประกอบอาชีพ การขนส่ง การค้าขาย ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องขอบคุณกองทัพอากาศที่สนับสนุนการลำเลียงสินค้า โดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศ ระหว่าง 2 จังหวัดให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนได้บริโภคสินค้า อาหาร ที่มีความสดใหม่ ซึ่งจะมีการวางสินค้าจำหน่ายที่บริเวณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลเพจ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น