รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้ คนไข้ในพระราชานุเคราะห์

วันนี้(28 มิ.ย. 62) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญสิ่งของพระราชทาน อาทิ อาหารเหลว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้แก่ นางสาวสมส่วน วุฒิเกรียงไกร ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ 6 บ้านหนองบัวหนองกง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ตามพระราชประสงค์ในการมอบของใช้จำเป็นตามวงรอบทุกวันที่ 28 ของเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับนางสาวสมส่วน วุฒิเกรียงไกร อดีตเป็นครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนทุ่งโพธิ์ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ตกข้างทางขณะกลับจากสอนนักเรียน จากผู้ที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยมาเป็นเวลา 8 ปี ครอบครัวมีความยากลำบาก และไม่มีรายได้ทางอื่น อาศัยอยู่กับมารดาที่แก่ชราอายุ 86 ปี ที่หลงๆลืมๆ และพี่สาว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือโดยตลอด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับนางสาวสมส่วน วุฒิไกร ไว้เป็นคนไข้พระราชานุเคราะห์ และทรงมีประราชประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ไปมอบของใช้ที่จำเป็นตามวงรอบทุกวันที่ 28 ของเดือน

ใส่ความเห็น