อำเภอพุทไธสง จัดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยผ้าไหมทอมือพุทไธสง ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น.
อ.พุทไธสง จัดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยผ้าไหมทอมือพุทไธสง ประจำปี 2563 โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทองใจ ปุยไธสง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยผ้าไหมทอมือพุทไธสง ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP บ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง
 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ นายธวัชชัย กมลมุนีโชติ รองนายก อบจ.บร ประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี จ.ส.ต.สุจินต์ ส้มแป้น ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นอ.พุทไธสง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าทอมือซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ คงคู่กับอำเภอพุทไธสง มาอย่างยาวนาน


ทั้งนี้กาารจัดงานเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา มีการเดินขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรม ผ้าไหม การประกวดธิดาไหมพุทไธสง ประจำปี 2563 การประกวดเทพบุตรป่ามอน การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการออกร้านของส่วนงานราชการและเอกชนมากมาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและมีพี่น้องประชาชนในเขต อ.พุทไธสง และพื้นที่ไกล้เคียงเข้าชมกิจกรรมในงานเป็นจำนวนมาก
ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP บ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง

ใส่ความเห็น