เทศบาลเมืองชุมเห็ด “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.00  น. ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด มอบหมาย นายแสวง แสงไส รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด พร้อมด้วย สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา อปพร ภาคีเครือข่าย และประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น บริเวณ เกราะกลางถนนทางหลวงหมายเลข288 สี่แยกหนองกุง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ. ลำห้วยชุมเห็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานต่างๆดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ“ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการคืนชีวิตสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพื้นที่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและป่าไม้ รวมถึงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำใน  แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้น เทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงได้จัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

ใส่ความเห็น