อสส.ดีเดย์ จับมือพันธมิตรเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของบุรีรัมย์

องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีเปิดศูนย์อนุรัษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย อย่างยิ่งใหญ่ มุ่งหวังให้เป็นแหส่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ เพิ่มอีก 10 ตัว

วันนี้ จันทร์ที่5สค.62 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์  ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก บ้านหนองมะเขือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  องค์การสวนสัตว์ (อสส) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรว่า 10 หน่วยงาน จัดพิธีเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ /นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียน และภาคประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ที่ต่างตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธ์ไทย จนทำให้ก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีการเปิดอาคารศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมนี้ได้มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติ จำนวน 10 ตัว การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าหายากของประเทศให้มีความยั่งยืนตลอดไป

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ซุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งนี้ เป็นการต่อยอดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งไหม่สำคัญของจัหวัดบุรีมย์ และเป็นการถ่ายทอดความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่มีความเชื่อโยงกับวิถีชุมชน และองศ์ความรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังจะสามารถต่อยอดในการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้กษาดูงานกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยแบบจับต้องได้ตามหลักวิชาการ

ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ประสบความสำเร็จ และมีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติได้มากถึง 105 ตัวมีชีวิตรอดในธรรมชาติ71ตัวและทำให้มีลูกนกกระเรียนฟันธุ์ไทยเกิดในธรรมชาติไม่น้อยกว่ 15 ตัว หลังจากที่เคยสูญพันธุ์ปจากธรรมชาติกว่า 50 ปี

 

สำหรับการจัดพิธีเปิดศูนย์อนุรักษ์ดังกล่าวมีตัวแทนจากกว่า 10 หน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วม อาทิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ กรมการท่องเที่ยว กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนังานโครการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย IUCN องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียน และภาคประชาชน เป็นต้น

ใส่ความเห็น