พระธรรมทูตไทยได้รับพระราชทานการ์ดจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หลังจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่เจ้าชายฟิลิปพระราชสวามี

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี, ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร ว่าทางวัดไทยได้รับพระราชทานการ์ดทรงแสดงความขอบพระทัยจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 องค์พระประมุขแห่งเครือจักรภพและสมเด็จพระราชินีนาถแห่งรัฐอิสระในเครือจักรภพอังกฤษ เนื่องจากวัดมงคลวราราม ได้จัดกิจกรรมอุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อถวายอาลัยแด่เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ Prince Philip, Duke of Edinburgh (พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร) ซึ่งได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2021 ขณะมีพระชนมายุ 99 พรรษา โดยกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระองค์นั้นทางวัดไทยได้จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาภายใต้มาตรการด้านป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลอังกฤษ

โดยมีพระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ วัดมงคลวราราม เมืองเลสเตอร์ ทั้งนี้เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ทรงเสกสมรสกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ขณะยังทรงเป็นเจ้าหญิงเอลิซาเบธ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ขณะนั้นเจ้าหญิงฯทรงมีพระชนมพรรษา 21 พรรษา ส่วนเจ้าชายฟิลิป ทรงมีอายุ 26 ปี และเจ้าชายฟิลิป ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2021 เวลาเช้า ที่พระราชวังวินด์เซอร์ ขณะมีพระชนมายุ 99 พรรษา จึงนับว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการครองคู่ของบุคคลในราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ การนี้ สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ได้ส่งการ์ดพระราชทานเป็นกรณีพิเศษจาก Buckingham Palace ผ่านทาง Royal mail ถึง The Venerable Tevaprapas Makklay (พระครูธรรมธรเทวประภาส) ในนามผู้ดูแลวัดมงคลวราราม Wat Monkkhonwararam, Leicestershire ที่ได้ร่วมกับชุมชนไทยในเลสเตอร์จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ ซึ่งในซองบรรจุพระราชสาสน์ประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายฟิลิป ล้อมรอบด้วยกรอบสีดำเพื่อแสดงถึงความอาลัย และข้อความพระราชกระแสพระราชทานขอบพระทัยในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ความว่า “I send you my sincere thanks for your kind words of sympathy on the death of my husband.” (ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อท่าน สำหรับการแสดงความเห็นอกเห็นใจของท่านที่มีต่อการสิ้นพระชนม์ของพระราชสวามีของข้าพเจ้า)

ทั้งนี้ทางพระครูธรรมธรเทวประภาส แจ้งว่าการได้รับจดหมายพระราชทานขอบพระทัยในครั้งนี้ สร้างความแปลกใจและประทับใจแก่คณะศรัทธาวัดทุกท่าน เพราะทุกคนตั้งใจจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่เจ้าชายฟิลิปด้วยความเคารพรัก และไม่คาดว่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์ จึงถือว่าเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติยิ่งของวัดมงคลวราราม ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจาก Charity Commission for England and Wales หรือคณะกรรมการการกุศลประจำอังกฤษและเวลส์ (องค์กรส่งเสริมงานด้านการศาสนาของรัฐบาลอังกฤษ) ให้จัดตั้งขึ้นเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ในต้นปี พ.ศ. 2563 และได้รับการรับรองเป็นวัดในกำกับขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ทำให้การได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นครั้งแรกของวัดมงคลวราราม ที่ได้รับพระราชทานการ์ดพระราชทานเป็นกรณีพิเศษจากสำนักพระราชวังบักกิงแฮม ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 องค์พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักร

แหล่งที่มา ข้อมูล

https://www.facebook.com/mahadeva.prabhas/posts/3163452120566251

ใส่ความเห็น