จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี

วันนี้ (4 ก.ค.62นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอภิชาต สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีประชาชนที่ทราบข่าวนำสุนัขและแมวมารับบริการกว่า 200 คน

ทั้งนี้ สืบเนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิไม่ได้ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนยุทธศาสตร์และข้อตกลงร่วมแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว ภาคเอกชน/ภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค การผ่าตัดทำหมันและการควบคุมประชากรสุนัข การจัดหาสถานพักพิงสัตว์ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ไปยังสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ผ่านสื่อโชเชี่ยลมีเดีย ไลน์ เฟสบุค หอกระจายข่าวเทศบาล อบต. หมู่บ้าน การฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าในทุกระดับ ทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน แต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดทั้งในสัตว์และในคนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับรายงานการฉีดวัคซีนในสุนัขแมวในปี พ.ศ.2561 รวมทั้งหมด 278,469 ตัว จำนวนสุนัขแมวรวมทั้งหมด 347,952 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.03 ของจำนวนสัตว์ควบคุมทั้งหมด

ปี พ.ศ.2562 ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 91.40 รวมทั้งหมด 287,707 ตัว จำนวนสุนัข แมว รวมทั้งหมด 314,781 ตัว ส่วนสถานการณ์การเกิดโรคในคน จังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตที่พบในปี 2560 จำนวน 1 ราย ในปี 2561 จำนวน 2 ราย ซึ่งมีแนวโน้มสถานการณ์การเกิดโรคในคนและสัตว์มีแนวโน้มสถานการณ์ลดลงเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเฝ้าระวังควบคุมโรคในคนและสัตว์อย่างใกล้ชิดด้วยความไม่ประมาท

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีก

ใส่ความเห็น