สนุกสนาน ประทับใจ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก พร้อมทัพศิลปินมากมาย

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต้อนรับอย่างสนุกสนาน ประทับใจ พร้อมศิลปินชื่อดังร่วมเปิดงานมากมาย

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

ตอนรับนักท่องเที่ยว

โดยเวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานพิธีเปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านท่าม่วงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสตึกต่างๆ อาทิ นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก , ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง , ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , คณะสื่อมวลชน , บล๊อกเกอร์ , นักท่องเที่ยว , ตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และชาวบ้านทั้งในบ้านและใกล้เคียง มาร่วมงานอย่างมากมาย ซึ่งภายในกิจกรรมการเปิดนั้น ได้รับเชิญศิลปินเพลงชื่อดังมาร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ลาวัน จันทร์เพ็ญ , สำราญ บุญลาภ , นนท์ พลเยี่ยม ซึ่งสร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

ชมพระธาตุจำปาทองและสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

 

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 จากกรมพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ให้เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน

กิจกรรมในการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นั้น จัดขึ้นเป็นโปรแกรม 2 วัน 1 คืน คือ วันที่ 29-30 ตุลาคม ซึ่งจะได้พาคณะสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมหมู่บ้านตามโปรแกรมต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดเอาไว้ พร้อมเข้าพัก ณ โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน และร่วมกิจกรรมการต้อนรับ กิจกรรมการแสดงของชุมชน อีกมาด้วย

พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 8 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

จักสาน

สำหรับการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ไหนนั้น หากมีนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 093- 501-6655

ป่าชุมชน

สพานร่วมใจไทย 3 เหล่า

ป่าชุมชน

OTOP นวัตวิถี โนนจำปา อ.สตึก

ใส่ความเห็น