ทะลุหลักหมื่น บัณฑิตจบใหม่สอบครูผู้ช่วยบุรีรัมย์ 234อัตรา

เมื่อวันที่ 29มีค.60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยวันแรกมี บัณฑิต จบใหม่แห่กันมาสมัคร ยืนต่อแถวคิวกันยาวเหยียด บ้างคนมารอคิวกันแต่เช้ามึด การสมัครครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาครั้งนี้จะเปิดรับสมัครทั้งผู้ที่มีใบประกอบอาชีพครูและไม่มีใบประกอบอาชีพครู คาดว่าตลอด 7 วันการรับสมัคร จะมีผู้ที่จบใหม่และบัณฑิตกำลังว่างงานทั่วประเทศ มาสมัครยอดรวมทั้งหมดน่าจะถึงหลักหมื่น


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1- เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 26 สาขาวิชาเอก รวม 234 อัตรา
กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์) สอบข้อเขียน สัมภาษณ์วันที่ 22-24 เมษายน 2560 และกำหนดประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งหมด 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา ได้แก่ การเงินการบัญชี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 7 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาแนะแนว 9 อัตรา ชีววิทยา 5 อัตรา ดนตรีไทย 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 3 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา ทัศนศิลป์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 16 อัตรา บรรณารักษ์ 6 อัตรา ปฐมวัย 46 อัตรา ประถมศึกษา 14 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ภาษาไทย 45 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ศิลปศึกษา 7 อัตรา สังคมศึกษา 25 อัตรา สุขศึกษา 11 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา
นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้มีมติว่าในจำนวน 61 สาขาวิชาที่เปิดสอบทั่วประเทศ ผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนผู้ที่จะมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีในวันสมัครก็ได้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 สาขาวิชา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี จำนวน 17 สาขา กลุ่มที่มีผู้สมัครสอบแข่งขันได้แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอกที่ยังไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในวันสมัคร 7 สาขา ได้แก่ การเงินและบัญชี คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป( ภาพบรรยากาศการรับสมัคร )

ใส่ความเห็น