บุรีรัมย์แจกแล้ว รางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในงาน “เทศกาลปันความสุข @บุรีรัมย์เกมส์”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562เวลา 18.00 น. ณ เวทีชั่วคราว ถนนคนเดิน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมจับรางวัลเพื่อมอบโชคให้กับผู้โชคดีในโครงการ “เทศกาลปันความสุข @บุรีรัมย์เกมส์” โดยมี นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจับรางวัล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และกรรมการ ตัวแทนจากสโมสรโรตารี่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

โครงการ “เทศกาลปันความสุข @บุรีรัมย์เกมส์” เป็นโครงการที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น เพื่อร่วมต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และ นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ได้รับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าและกิจการต่างๆ ที่พร้อมใจมอบส่วนลดกว่า 100 ร้านค้า พร้อมกับได้รับสิทธิ์ลุ้นโชครับของรางวัลกว่า 80 รางวัล เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการครบทุก 100 บาท กับร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่น่าสนใจมีดังนี้
รางวัลที่ 1 นาฬิกา GARMIN SMARTWATCH รุ่น INSTINCT มูลค่า 11,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณกรรณิกา จรมาศ จาก กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 2 จักรยานเสือภูเขา ล้อ 27.5″ เกียร์ มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ คุณปัณณธร ฤทธิ์วงค์ จ.พัทลุง , คุณชนัญชิดา ถามล จ.ระยอง , คุณอริสรา ปาโสรักษ์ จ.นครสวรรค์ , คุณสิทธิพร บุดาลีนนท์ จ.ชลบุรี , คุณฐิติมา นุชพันธ์ จ.ชลบุรี
รางวัลที่ 3 G-SHOCK นาฬิกาข้อมือ รุ่น GA-100A-9A สีเหลือง-ดำ มูลค่า 4,900 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ คุณบรรพต อุดมปิยะจินดา กรุงเทพมหานคร , คุณณัฏฐ์ชญา จันสุท จ.ขอนแก่น , คุณคุณานนท์ แก้วช่วย จ.ยะลา , คุณธนวันต์ วีรัสกุล จ.ตรัง , คุณอำพล ติ้วกระโทก จ.นครราชสีมา
รางวัลที่ 4 กระเป๋า Ari X Brutd 2019- BACKPACK มูลค่า 1,390 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ คุณสุกัญญา ฤทธิ์งาม จ.ชลบุรี , คุณกันตยศ ปะวิโน จ.ร้อยเอ็ด , คุณวรรณกร จันทนา จ.ระยอง , คุณศุภรัมย์ ศุภศิริ กรุงเทพมหานคร , คุณจิระกิตติ์ สวนจันทร์ จ.นครสวรรค์


รางวัลที่ 5 กระเป๋า Ari X Brutd 2019 – TOILETRY BAG มูลค่า 690 บาท จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ คุณพุฒิพล สุวรรณมณี จ.ยะลา , คุณทิพพ์เทพ มากบุญ จ.สุราษฎร์ธานี , คุณวิภา บุตรน้อย กรุงเทพมหานคร , คุณเพียงประภา อินทร์หม้อ จ.สุรินทร์ , คุณปรียานุช หนูเกด จ.ชลบุรี , คุณศักดา อุระยับ จ.มหาสารคาม , คุณณิชา เข็มจรูณย์ จ.ฉะเชิงเทรา
รางวัลที่ 6 เสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด สีกรม มูลค่า 690 บาท จำนวน 12 รางวัล ได้แก่ คุณภูมิรพี วรนุช จ.ศรีสะเกษ , คุณโสภา ฤทธิ์รงค์ จ.พัทลุง , คุณพัชรินทร์ ม้วนทอง จ.มหาสารคาม , คุณศุภรัตน์ วงค์รัตนชาติ จ.ชลบุรี , คุณบุญยวีร์ ไข่มุกข์ จ.ปัตตานี , คุณวิมลรัตน์ โภคะธนวัฒน์ กรุงเทพมหานคร , คุณจิราวรรณ บุญพลับ จ.พัทลุง , คุณอรรฆพร แซ่เตียว จ.ชลบุรี , คุณเพียงใจ ช่วยพันธ์ จ.สงขลา , คุณวีรดา ทองยา จ.ลพบุรี , คุณปารุสก์ สุนทราลักษณ์ จ.นนทบุรี , คุณศรีสุนทร นุชนารถ จ.นนทบุรี


รางวัลที่ 7 หมวกแก๊ป Buriram 2019 – สีกรม มูลค่า 390 บาท จำนวน 15 รางวัล ได้แก่ คุณศุภมาส ภาคอารีย์ จ.นครราชสีมา , คุณจุฑารัตน์ ศรีสง่า จ.แพร่ , คุณบุญช่วย จันทร์ประสิทธิ์ จ.ศรีษเกษ , คุณวรพจน์ นายู จ .เชียงใหม่ , คุณสุวรรณี เวไธสง จ.นครราชสีมา , คุณรัชนก หนองหลวง จ.กำแพงเพชร , คุณธานินการ์ ยอดอัญมณีวงศ์ จ .เชียงใหม่ , คุณวาสนา ศิรินิล จ.พิจิตร , คุณเสรี ฤทธิรงค์ จ.พัทลุง , คุณกันดาพิญช์ สนเขียว จ.สุราษฎร์ธานี , คุณธนกฤต ยอดรักษ์ จ.ภูเก็ต , คุณศิริกัลยา ชุ่มธ์ จ.ลำปาง , คุณทินกร เกื้อกูล กรุงเทพมหานคร , คุณปณิธาน จรมาศ กรุงเทพมหานคร , คุณอัจจิมา สิงห์มณี จ.ระยอง


รางวัลที่ 8 เสื้อบุรีรัมย์เกมส์ คอกลม มูลค่า 350 บาท จำนวน 30 รางวัล ได้แก่ คุณธีรวัฒน์ บริจันทร์ จ.ชัยภูมิ , คุณจารุวัฒน์ ศรีสลับ จ.ตรัง , คุณฐิติมา นุชพันธ์ จ.ชลบุรี , คุณฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์ จ.ลำปาง , คุณนฤพงษ์ เทพาสุข กรุงเทพมหานคร , คุณนายสราวุฒิ เจษจัดการ จ.จันทบุรี , คุณนายฐากร เสือสกุล จ.ยโสธร , คุณนางสาวรุจิตรา บวบรด จ.อุตรดิตถ์ , คุณศุภวัลย์ ศุภศิริ กรุงเทพมหานคร , คุณอภิรุจี โจมสว่าง จ.ปัตตานี , คุณวิรตา แซ่เอี่ยว จ.สุราษฎร์ธานี , คุณประการ ปฏิโยก จ.ฉะเชิงเทรา , คุณสุเนตร สุนะ จ.น่าน , คุณพีรญา เนินสงคราม จ.ลพบุรี , คุณทักษพร คุรุวาสี จ.เลย , คุณญาณิศา มิเกลี้ยง จ.ราชบุรี , คุณพงษ์วินิล สุขเผือก จ.กาญจนบุรี , คุณนันท์นภัส เมืองบุม จ.พะเยา , คุณธนิตศักดิ์ มะเส จ.นครราชสีมา , คุณปภิวิช อนันตะเศรษฐกูล จ.นครราชสีมา , คุณเพ็ญพร แซ่เต็ง จ.นครราชสีมา , คุณธนภัทร หนูสิงห์ จ.พัทลุง , คุณณัฐนันท์ ฤทธิวงศ์ จ.พัทลุง , คุณศุภศักดิ์ สุขาเสว จ.ชลบุรี , คุณกันต์ กิติเมือง จ.เชียงใหม่ , คุณอภิเดช นางวิเศษ จ.ศรีสะเกษ , คุณธาวินี ทองห่อ จ.ระยอง , คุณวนัดดา พิมพ์สาร จ.เลย , คุณยศพัทธ์ มาสุภาพ จ.นครสวรรค์ , คุณภาคิม ผานุวงศ์ จ.มหาสารคาม

โดยผู้โชคดีหรือท่านที่สนใจ สามารถติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหรือรับรางวัลได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-666528 หรือทางแฟนเพจ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ , Visit Buriram และสื่อโซเชียลต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น