ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” และคณะทำงาน ส่วนราชการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและขอให้การดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (08 พ.ค. 62) เวลา 07.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมกันประกอพิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 จะมีการแข่งขันจำนวน 45 ชนิดกีฬา และมีคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ปกครองนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนจากทั่วประเทศเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน คณะทำงาน ส่วนราชการ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย ท้าวมเหศักดิ์เจ้าพ่อหลักเมือง และศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ / พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 /พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 /พระบรมราชานสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 /ศาลพระพรหม และศาลปะกำบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ตลอดทั้งภัยธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวง ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ปกครองนักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะทำงาน และประชาชน ให้มีความสุขสวัสดีสืบไป

ใส่ความเห็น