โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 ณ.หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิดอบรม โดยมีนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์   นายประสงค์ จันทร์กระจ่าง ปลัดฝ่ายมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน 9 ตำบล  มี ตำบลกระสัง ,บ้านบัว ,ลุ่มปุก,สระแกโพรง ,สองห้อง, เมืองฝาง ,เสม็ด ,สะแกซำ ,หลักเขต  เข้าฝึกอบรมการใช้อาวุธพกสั้นเบื้องต้น จำนวน 200 คน  รุ่นที่ 2

ตามที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้จัดทำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในฝ่ายปกครองอำเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 2 รุ่นๆ 200 คน จำนวน 400 คน โดยรุ่นที่ 1 อบรมตามโครงการฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 เมย. 2562 ณ.หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพ ให้ความรู้และตระหนักในบทบาท อำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในฝ่ายปกครอง และเสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน สร้างทักษะทางยุทธวิธี การใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

ฝึกทักษะทางยุทธวิธีการใช้อาวุธปืนพกสั้นได้รับความร่วมมือ จากชมรมยิงปืนจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ ความเข้าใจไม่ว่าเป็นการจับอาวุธปืน ความปลอดภัย สถานที่ฝึกยิงอาวุธปืนพกสั้นได้ใช้สนามค่ายฝึกของหน่วย ร. 23 พัน.4 มณฑลทหารบกที่ 26 บุรีรัมย์  /

 

ใส่ความเห็น