จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันนี้(09เม.ย.62) เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนชาวบุรีรัมย์รัมย์ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยพิธีเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์ เพื่อเจิมใบพลูจำนวน 7 ใบ และถวายใบพลูที่ผ่านการเจิมแล้วแด่ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต

เมื่อถึงฤกษ์เวลา 10.00 น. พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต ตั้งจิตอธิฐานดับเทียนชัย ขณะเดียวกันพระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำ พระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครและมอบให้ผู้ว่าราชการบุรีรัมย์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวคาถาตักน้ำ เมื่อจบแล้วได้ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนถวายภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป

เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยพราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้วกวัดแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ในพระอุโบสถเวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ และครบทั้ง 3 แว่นเทียน โดยคนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

ใส่ความเห็น