ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้(28 มี.ค. 62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ให้ดูสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้

สำหรับสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เดิมชาวบ้านเรียกว่า “สระสิงโต” ในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อกรุงเจ้าพระยาจักรี ซึ่งต่อมาได้เป็น (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ยกทัพมาตีเมืองจำปาศักดิ์ ทรงได้พักทัพที่บริเวณสระน้ำแห่งนี้ ในอดีตชาวเมืองอาศัยน้ำจากสระดังกล่าวสำหรับดื่มกิน และใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยนำน้ำในสระไปทำพิธีดื่มกินในพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถในปัจจุบัน และเมื่อคราวที่ทางราชการได้จัดพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ ก็จะนำน้ำศักดิ์ศักดิ์จากสระแห่งนี้ไปประกอบพิธี

ในส่วนวัดกลางพระอารามหลวงดังกล่าว เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มาแต่โบราณ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2329 มีประวัติเล่าสืบต่อกันว่าสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก นำทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรอง จัดระเบียบการปกครอง และได้หยุดพักทัพที่บริเวณนี้ ซึ่งมีสระน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์ และทางราชการได้มีประกาศยกวัดกลางเป็นพระอารามหลวง แห่งแรกของบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ.2533

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกลางพระอารามหลวงแห่งนี้ เป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านการสำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีบรมราชาภิเษก โดยสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว อยู่ติดกับพระอุโบสถ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำพิธีอภิเษก เพื่อดูแลรับผิดชอบเรื่องความพร้อมในการประกอบพิธีเรียบร้อยแล้ว ทั้งเรื่องสถานที่ ขั้นตอนพิธีการ รวมถึงความสะอาดของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและปรับปรุงแก้ไขให้สะอาดเหมาะสมในการประกอบพิธี โดยตามกำหนดการวันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดกลางพระอารามหลวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และวันที่ 8-9 เมษายน ทำพิธีปลุกเสกน้ำพร้อมกันทุกจังหวัดอ ////เพจ : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น