สัมมนาสื่อมวลชนบุรีรัมย์ พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นและฝนทิ้งช่วง ปี 2566

เมื่อวันนี้ (26 มิ.ย. 66 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “บุรีรัมย์กับการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ 2566

โดยมี นายพรเกียรติ พัวนิรันดร์กูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ดูแลหอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม กว่า 40 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญ นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, นายพัฒนา มณฑล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์, นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ มาร่วมเวทีเสวนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 โดยผ่านสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ดูแลหอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้ เข้าใจ และก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญต่าง ๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่า เป็นสิ่งที่ดี ที่สื่อมวลชนจะได้นำข่าวสารไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่า ช่วงกลางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2566 จะมีปริมาณฝนโดยรวมของทั้งประเทศ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยอาจทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2566 เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มสูง ที่จะเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ (แล้ง) กำลังอ่อน ในเดือน มิถุนายน และอาจจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่ง จะมีผลกระทบต่อสภาวะฝนบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะมีปริมาณฝน ทั้งจำนวนวันที่ฝนตก และปริมาณฝนน้อยลง และตกไม่สม่ำเสมอ บางเดือนอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน เกษตรกร ให้เตรียมการวางแผนรับมือ และบริหารจัดการน้ำอย่างละเอียดและรัดกุม

ใส่ความเห็น