ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ /นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ / นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ / นายเสนอ นัคราภิบาลอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ / นายอินทราพร จันทร์สว่าง รองอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ / นายภาคภูมิ ธรรมอารักษ์ รองอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ได้จัดสร้างขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสา รักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึง ภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต /ข้อมูล:ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น