กกต.บุรีรัมย์ เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ตั้งเป้า!!ร้อยละ 80

กกต.บุรีรัมย์ เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง ส.ส.ตั้งเป้าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2

วันนี้ (27 ก.พ.62) ที่ห้องประชุม โรงแรม Cresco Hotel Buriram ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการให้ความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน เพื่อส่งเสริมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง เวลา และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ไม่ทำบัตรเสีย

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นับจากวันนี้ไปเหลือเพียง 27 วัน จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพไม่ทำบัตรเสีย และไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พิจารณาเลือกสรรคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทน โดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ และส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง การเลือกตั้งในครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งก่อน อาทิเช่น เขตเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ลดลงจาก 9 เขตเหลือ 8 เขตเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนนรวมทั้งประเทศมีผลต่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ อายุผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18 ปีถึงวันเลือกตั้ง หรือแม้กระทั้งไม่ไปเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุจะเสียสิทธิตามกฎหมายถึง 2 ปี เป็นต้น

ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการช่วยกันรณรงค์ ให้ความรู้ และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์จะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด ให้เกินกว่า 80% ตามที่ตามนโยบายที่ทางส่วนกลางหรือ กกต.กลางต้องการ และในเรื่องของการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกาบัตรอย่างถูกต้อง ไม่ให้มีบัตรเสียเกินร้อยละ 2 /ขอบคุณ : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น