เชิดชูเกียรติ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการประชาชนดียิ่งขึ้น

วันนี้ (26 ก.พ.62) ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบอาวุธปืนสั้น ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่นายธีรวัตร วันทมาตร กำนันตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ / นายเชิดศักดิ์ ฤกษ์สกุลเรือง กำนันตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน และนายสำรวย สว่างอารมณ์ กำนันตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายจำนง ศรีจันทร์แย้ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ /นางธีรภาพ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก / นายวีระพงษ์ แลเพลิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลดีเด่น อาวุธปืน ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่เป็นเครื่องหมายของคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล เนื่องจากรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างสาธารณะชนทั่วไป กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ตระหนักในเกียรติ ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และให้มีกำลังกายและกำลังใจพร้อมอุทิศตน เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมตลอดไป / ขอบคุณ : ปชส .บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น