สัมผัสวิถีชุมชนบ้านตาลอง หนึ่ง!!! ใน 50 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศ

สัมผัสวิถีชุมชนบ้านตาลอง หนึ่ง!!! ใน 50 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น ณ.บ้านตาลอง หมู่ 7 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก  ประธานในพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นายทวี ศรีชาติ พัฒนาการอำเภอสตึก มี นางธีรภาพ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านตาลอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านโนนสำราญ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน กล่าวรายงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 


จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบ้านตาลอง ครั้งนี้ ได้พานักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ไหว้ศาลเจ้าหลวงปู่อุดม นั่งรถนำเที่ยวของชุมชน ไปไหว้ศาลปะกำช้าง ท่องเที่ยวตามฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเย็บกระเป๋า ฐานทอผ้า ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานมอมูล ฐานขนมดอกจอก ฐานกล้วยฉาบ ฐานไข่เข็มสมุนไพร ฐานสินค้า OTOP ยายเมือง และเยี่ยมชมโฮมสเตย์ ชมการแสดงต้อนรับจากชุมชน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ


ทั้งนี้อำเภอสตึก ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านตาลอง หมู่ 7 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมวิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงเป็นโครงการที่ดีเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาด้านกายภาพปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมชุมชนให้เป็นที่น่าสนใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว พัฒนาด้านการบริการต่างๆ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

บ้านตาลองเป็น 1 ใน 50 หมู่บ้านที่ชนะการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด และเป็น1ใน50 หมู่บ้าน ที่ชนะการประกวด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับประเทศ  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบพื้นบ้าน สัมผัสวิถีชุมชนบ้านตาลองพร้อมยินดีตอนรับทุกท่าน.

ใส่ความเห็น