ไหว้พระวัดสวย ชมมวยดัง!!!เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว บ้านโคกเพชรพัฒนา อำเภอประโคนชัย

บ้านโคกเพชรพัฒนา หมู่3 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2561 นายพีระ พิมพ์ประสาร นายอำเภอประโคนชัย ประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการชุมชนอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ประโคนชัย กำนันตำบลสี่เหลี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 ให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อ สร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยดึงศักยภาพเสน่ห์ของชุมชนที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างตลาดในชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกเพชรพัฒนา หมู่3 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในทุกกิจกรรม

การดำเนินมีคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีนักเล่าเรื่องชุมชนจัดทำแผนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหรือโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้เลือกตามที่สนใจ อาทิเช่น ไป-กลับ (๑ วัน), (๒ วัน ๑ คืน) เป็นต้น การปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้ สวยงามเพื่อเป็นแหล่งเช็คอิน จุดถ่ายรูปสาหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงป้าย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาอาหารพื้นถิ่น พัฒนาชุดการแสดง  พัฒนาที่พักโฮมสเตย์.

จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว นั่งรถอีแต๋นเที่ยว ไหว้ พระขอพรหลวงพ่อเพชรที่วัดบ้านโคกเพชรไสยา เก็บผักหวาน ณ.สวนเศรษฐกิจพอเพียง การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก จักสาน ชมดนตรีพื้นบ้าน การเล่นมโหรี และการทำบายศรี และชมค่ายมวยดังของจังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายศิษย์บุญมีและ ส.พจนีย์  (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิด.

ใส่ความเห็น