เจ้าบ้านที่ดี เปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง เป็นที่พัก ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูนักเรียน แข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชาติ

ชาวบุรีรัมย์ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง เป็นที่พัก ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่คณะครูนักเรียนที่เข้ามาแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ ระหว่าง 6- 8 ธันวาคม 2561

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ระหว่างวันที่ 6- 8 ธันวาคม 2561 นั้น ทางจังหวัดบุรีรัมย์ทุกภาคส่วน โดยการนำของนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่คณะครู นักเรียนที่เดินทางมาแข่งขันจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจำนวนนับแสนคน  โดยเฉพาะในเรื่องที่พัก  ได้เปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง ให้เป็นที่พักแก่คณะครู นักเรียน

โดยแต่ละโรงเรียนได้เตรียมการตั้งแต่การปรับปรุงอาคารสถานที่ ความสะอาด ห้องสุขา ที่อาบน้ำ พร้อมประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพปร.  สาธารณสุข  ร่วมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่คณะที่เดินทางมาพัก ซึ่งได้เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม เป็นต้นมา   ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนที่เปิดเป็นที่พัก และขอบคุณกำลังจากทุกภาคส่วนที่กล่าวว่า ที่ได้แสดงน้ำใจต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี เป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือร่วมใจของชาวบุรีรัมย์ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

ชุดดูแลความปลอดภัย

ใส่ความเห็น