เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ที่จังหวัดบุรีรัมย์

บรรยากาศการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันแรกมีประชาชนและ ข้าราชการ ทยอยมาสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

เช้าวันนี้ (19 พ.ย. 61) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ วันแรกของการเปิดให้มีการรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 08.00 น. ได้มีหัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ทยอยเดินทางมาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในการรับสมัครในวันแรกนี้ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมาสมัครร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (วันและเวลาราชการ) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน 1111 /แหล่งที่มาข้อมูล : ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น