พาณิชย์บุรีรัมย์ จัดงาน “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

พาณิชย์บุรีรัมย์ จัดงาน “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” ตามโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(27 ก.ค. 65) จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเอกชน และ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชวนคุณมาอุดหนุนสินค้า ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มช่องทางการตลาดภายหลังจากมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ ในงาน “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” ตามโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ Event Hallโซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 เพื่อกระตุ้น

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศและจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนในระดับฐานรากโดยเฉพาะผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้เปิดประเทศและมีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโควิด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมในระยะเร่งด่วนในการส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทั้งช่องทาง Online และ Offline ให้มีช่องทางหรือวิธีการที่สั้นที่สุดในการเข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดหาช่องทางให้ผู้ประกอบการนำสินค้าของดีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจำหน่าย รวมทั้งเป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดงาน“พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” ในครั้งนี้


ด้าน นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” ได้จับมือและผนึกกำลัง
กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์, สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์, เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดบุรีรัมย์
และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ นำเกษตรกรและผู้ประกอบการมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจากจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการนำสินค้าของดีจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

โดยการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” ได้คัดเลือกสินค้าดีสินค้าเด่น สินค้าดังของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเกษตรกร
และผู้ประกอบการ OTOP, SMEs จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือก ชม ชิม ช็อป จำนวนกว่า 50 ร้านค้า ได้แก่ สินค้าผักสด, ผลไม้สดตามฤดูกาล,
ข้าวอินทรีย์, ต้นไม้มงคล, อาหารเด่น, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับของตกแต่ง, สินค้า GI, เครื่องสำอางและสมุนไพร เป็นต้นย้ำกันอีกครั้ง กับงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนซื้อ ของดีถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ Event Hall โซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น