รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

วันนี้(02พ.ย.61) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะและนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง พังเสียหายกระทบถึงบ้านเรือนประชาชน ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อสร้างไปแล้วระยะที่ 1 ที่ด้านหัวและท้ายโค้งน้ำ เพื่อลดความเสียหายจากน้ำเซาะในช่วงหน้าน้ำหลาก และ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกจำนวน 5.5 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลางในอำนาจของรองนายกฯ โครงการอาคารป้องกันตลิ่งลำตะโคงบ้านตะแบง หรือ(เขื่อนกันน้ำเซาะ) ระยะที่ 2 ที่ ต.หัวฝาย อ.แคนดง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยริมลำน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาพื้นที่ทรุดตัวตลิ่งพังทลายในฤดูน้ำหลาก สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน ซึ่งหากได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลำตะโคงบ้านตะแบงระยะที่ 2 ดังกล่าว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ โครงการป้องกันตลิ่งลำตะโคง ช่วงบ้านตะแลง ต.หัวฝาย อ.แคนดง มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ำหลากที่มีปริมาณมาก และไหลเร็วส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชน สิ่งปลูกสร้างสาธารณะต่างๆ และถนนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงโค้ง

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะโคง ที่บ้านตะแบง ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น