สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.บุรีรัมย์ จัดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว 5-7 ตค.นี้

เมื่อวันที่3 ตุลาคม 2561เวลา 14.00น.ท่านดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO”ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO”

 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ,ปราสาทเมืองต่ำ ,สนามฟุตบอล ช้าง อารีน่า และสนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 – 2020 และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “เมือง Sport City” จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นการผลิกโฉมสินค้า OTOP หลังจากดำเนินงานมา 16 ปี เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ

 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ,ปราสาทเมืองต่ำ ,สนามฟุตบอล ช้าง อารีน่า และสนามช้าง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก Moto GP 2018 – 2020 และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “เมือง Sport City” จึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นการผลิกโฉมสินค้า OTOP หลังจากดำเนินงานมา 16 ปี เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ

โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้มีการกระจายตัวในชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานทำที่อื่น แต่กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิด”ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย”

นวัตวิถี “OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO

 

“OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด โดยกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ซึ่งห้วงเวลาการจัดกิจกรรมตรงกับการแข่งขันรถจักยานยนต์ชิงแชมป์โลก (PTT Thailand Grand Prix 2018 : MOTO GP 2018) ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การจำลองชุมชนท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ OTOP/

“OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด โดยกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ซึ่งห้วงเวลาการจัดกิจกรรมตรงกับการแข่งขันรถจักยานยนต์ชิงแชมป์โลก (PTT Thailand Grand Prix 2018 : MOTO GP 2018) ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การจำลองชุมชนท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ OTOP/

ของที่ระลึก ,อาหารพื้นถิ่น ,การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจำหนายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 98 ชุมชน โดยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนวัฒนธรรมร่วมสมัย ,โซนวิถีเกษตรและวัฒนธรรม ,โซนอารยธรรมขอม และโซนเส้นทางสายไหม  จำหน่าย OTOP ของดีบุรีรัมย์ จำนวน 88 บูธ   การจัดนิทรรศการเชิญเที่ยวจังหวัดในเส้นทางหลักเชื่อมโยงจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

 การประกวดกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เงินรางวัลกว่า 250,000 บาท ประกอบด้วย   การจัดตกแต่งบูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  สำรับอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้   ชุดการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว   ชุดแต่งกายอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การร่วมลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ Blogger review เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “แอ่งเล็ก เช็คอิน”  การจัดเวทีเสวนาให้ความรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกวัน  การแสดงของศิลปิน นักแสดง นักร้อง ได้แก่ แซ็ค ชุมแพ ,ต่าย อรทัย ,

ไผ่ พงศธร ,บิล พงษ์พิพัฒน์ และห่อหมกฮวก เป็นต้น  การส่งเสริมการขาย โดยจัดรางวัลเป็นทองคำทุกวัน สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ/ซื้อสินค้า การจัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “OTOP นวัตวิถี บุรีรัมย์ EXPO” ในครั้งนี้นั้น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดบุรีรัมย์ (นตผ.จ.)/อำเภอ/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น