Buriram Bike Day

จังหวัดบุรีรัมย์ และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ในชื่องาน ทัวร์ออฟนครชัยบุรินทร์ โดยจัดต่อเนื่องกนั ทั้งสี่จังหวัด เริ่มจากสนามแรกที่จังหวัดนครราชสีมาในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา และในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในสนามที่สอง ภายใต้ชื่อ บุรีรัมย์ไบค์เดย์


เส้นทางปั่นเริ่มต้นที่บุรีรัมย์คาสเซิลในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็น ต้นไป ผ่านทางหลวงบุรีรัมย์-ประโคนชัย ก่อนเลี้ยวเข้าอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มากในโครงการชลประทาน บุรีรัมย์ โดยมีพิธีสาคัญคือการเปิด บุรีรัมย์ไบค์เลน เส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง 18 กิโลเมตรรอบอ่าง เก็บน้าห้วยจระเข้มาก อย่างเป็นทางการ โดยได้รบั เกียรติจาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน


กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจน นักท่องเที่ยวในกลุ่มนครชัยบุรินทร์กว่า 1,200 คนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
แม้กิจกรรมนี้จะไม่ใช่การแข่งขันจักรยานความเร็ว แต่การดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนั้น ได้ยกมาตรฐานงานใหญ่ระดับจังหวัดคือ “มหกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวปราสาทสองยุค” ที่รู้จัก กันเป็นอย่างดีในชื่อ “Buriram Bike Fest” มาปรับใช้กับงานนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับเส้นทาง การปั่นที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะเส้นทางปั่นจักรยานไบค์เลน รอบอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้ มากที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักปั่นจริงๆ


สิ่งที่พิเศษมากขึ้นไปอีกของงาน Buriram Bike Day ก็คือ นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยงานนี้จะ เป็นการนาร่องนโยบายของประเทศไทย ในการลดการใช้พลาสติก ทั้งขวดน้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ หลอดดูดน้า ซึ่งในงานนี้ จะไม่มีการแจกขวดน้าพลาสติกใดๆ อย่างสิ้นเชิง ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะขอแสดง ให้สังคมเห็นถึงการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ฟุ่มเฟือย โดยจะนากระบอกน้าแบบใช้ได้หลายครั้งมา บรรจุน้าเพื่อดื่มตลอดเส้นทาง

 

ใส่ความเห็น