พิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันนี้ (2มี.ค.60) เวลา 10.29 น. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ. บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โดยพลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวรายงาน สำหรับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยดำเนินโครงการจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่เป็นผู้คนก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยกทัพมาปราบกบฏที่เมืองนางรอง โดยมณฑลทหารบกที่26 ได้เสนอเรื่องขออนุมัติก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีการตรวจ สถานที่ตรวจรูปแบบ และแบบรูปปั้นหล่อ จากกรมศิลปากร ณ.สถานที่จริงโดยกองช่างสิบหมู่ ห้วงเดือน พค59ธค. 60  ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชาอนุญาตผ่าน คณะรัฐมนตรี ถึงสำนักพระราชวัง  เพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชาอนุญาตต่อไป โครงการก่อสร้างนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากการสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งจำนวน 7,500,000 บาท ดังนี้

การก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 3,500,000 บาท

การปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จำนวน 3,000,000 บาท  งานพิธีการ 1,000,000 บาท

หลังจากกล่าวรายงานเสร็จประธานโดยพลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตามลำดับ และได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากพ่อค้า ประชาชน  บริษัท ห้างร้าน จากนั้นได้ประธานได้ถ่ายรูปหมู่กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติด้านหน้าแผ่นป้ายพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นอันเสร็จพิธี

 

ใส่ความเห็น