บุรีรัมย์ แถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี พ.ศ 2561

  • การแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี พ.ศ 2561

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม  – 1 เมษายน 2561

 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายจากจังหวัดบุรีรัมย์ ให้จัดงานแถลงข่าว งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี พ.ศ 2561 ซึ่งงานนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงานได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  การท่องเที่ยวแห่งประเททศไทย สาขาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   กรมศิลปกร หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  สมาคม ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์   และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยงานแถลงข่าวนี้ ได้จัดขึ้น ณ.ปราสาทพนมรุ้งจำลอง โคลงการบุรีรัมย์ คาสเซิล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

     ภายในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัดแสดงเทพพาหนะองศ์จำลอง ที่อัญเชิญมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   โดยประธานในพิธี นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ

การเปิดตลาดอารยธรรมวนัมรุ้ง ซึ่งเป็นตลาดแบบโบราณที่ได้จำลองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวขอม ในสมัยโบราณ อาทิ  การจัดจำหน่ายอาหาร และขนมโบราณ  โดยจัดให้มีการใช้เงินฮาง ซึ่งเป็นเงินโบราณที่ใช้ ในสมัยพระนคร  หรือนครวัด อีกทั้งได้จัดแสดงสินค้าฟื้นบ้านและสินค้าโบราณต่างๆ อาทิ หม้อปั้นดินเผา  จากพิพิธภัณฑ์ฟื้นบ้านหนองบัวโคก และผ้าภูอัคนีจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

     หลังจากนั้น เป็นการแถลงข่าว โดยผู้เข้าร่วมแถลงข่าว มี 3ท่าน ได้แก่ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นางสาวพิมพ์นารา กิจโตติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  และ นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

   นาย อนุสรณ์ แก้วกังวาล  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในปีนี้  ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย  ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการท่องเที่ยว และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ และน่าภาคภูมิใจ ของสถาปัตยกรรมอันถือเป็นมรดกแห่งแผ่นดินบุรีรัมย์

     นอกจากนั้น ในปีนี้ก็ยังจะเป็นมิติใหม่ของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง โดยจะมีการสอดประสานเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ เข้าไปในทุกกิจกรรม ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับ ขบวนเทิดภักดีองค์ราชัน , Dimensional Mapping Lpecial & Sound Show  เรื่อง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” , การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง  การแสดง Special Light Show ภายใต้แนวความคิด “เจิดแจรงแสงศรัทธา” , ขบวนแห่เทพพาหนะประจำ 10 ทิศ ตลาดอารยธรรมวนัมรุ้ง ภายใต้แนวความคิด “ เรืองตระการตลาดวนัมรุ้ง” และจุดสักการะเทพพาหนะ

     ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ยังได้เชิญขบวนประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์   และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2561 รวมไปถึงงานกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น งานสงกรานต์คานิวัล การแข่งขันฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด งานแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชูเปอร์ไบค์ MOTO GP  ฯลฯ อีกด้วย

     งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2561 นี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ .

 

ใส่ความเห็น