รำลึกถึงพระกรุณาของ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในโอกาสครบ 101 ปี จังหวัดบุรีรัมย์

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจากทั้ง 23 อำเภอ ประกอบพิธีรำลึกถึงพระกรุณาของ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในโอกาสครบ 101 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสหกรณ์

วันนี้ (24 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระรูป พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 และเป็นโอกาสครบรอบ 101 ปี สหกรณ์ไทย น้อมรำลึกถึงพระกรุณาของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงจัดตั้งสหกรณ์และส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายหลักการ และวิธีดำเนินการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ต่างๆจากทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ที่ชนะการประกวดการบันทึก รายงานการประชุมในสหกรณ์นักเรียน, สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นำยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มสหกรณ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งยังจะเป็นการสานสัมพันธ์อันแนบแน่น ของขบวนการสหกรณ์ เพื่อส่งผลอันดีต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งที่มา:ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น