อ.หนองกี่เข้ม! ช่วงเทศกาลปีใหม่
๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รอง ผวจ.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/บริการประชาชนฯ ในพื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยได้เน้นย้ำในการปฏิบัติตามมาตรการหลัก (๑ร ๒ส ๓ข ๔ม) และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ ๔๖/๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด ในการตรวจเยี่ยมทั้ง๒อำเภอ  นางรอง- หนองกี่ พบว่า จำนวนรถในถนนทางหลวง ๒๔ ขากลับจาก กทม.มีปริมาณมาก แต่ยังเคลื่อนตัว ระบายได้สะดวก

ใส่ความเห็น