“วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

วันนี้(24 ธ.ค.60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ หน้าอาคารศาลา 60 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการออกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบุรีรัมย์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการวิ่งแบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ10 กิโลเมตรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แหล่งที่มา :  เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น