บุรีรัมย์เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

11 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายสุนิติ พรายศรี กองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง, นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย, ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม, พ.ต.อ.นิคม โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง มีความภาคภูมิใจ และมุ่งสู่เป้าหมาย “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
แหล่งที่มา: งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ใส่ความเห็น