ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบบ้าน ทุนการศึกษา ด.ญ.จันทนา การัมย์ เขียนจดหมายทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและทุนการศึกษา

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบบ้าน ทุนการศึกษา และสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ยากไร้ ที่เคยเขียนจดหมายทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและทุนการศึกษา

วันนี้(28 มิ.ย. 60) เวลา 16.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนวิมลวิทยา ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต และชาวบ้านโคกเมือง ต.หลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดี ให้กำลังใจ มอบบ้านเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งของที่จำเป็น และทุนการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่เด็กหญิงจันทนา การัมย์ อายุ 14 ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาศัยอยู่กับยาย มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ที่บ้านเลขที่ 83 บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 5 ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง อยู่อย่างถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับเด็กหญิงจันทนา การัมย์ อายุ 14 ปี ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิมลวิทยา ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ อาศัยอยู่กับนางสำรัตน์ อาญาเมือง อายุ 63 ปี ผู้เป็นยายมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป ซึ่งบิดา-มารดาได้แยกทางกัน โดยมีนางสำรัตน์ ฯ เป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ 3 เดือนเพียงลำพังตามอัตภาพ ด้วยความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมาก เพราะผู้เป็นยายมีอายุมากออกไปรับจ้างไม่ไหว ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง พักอาศัยเดิมไม่มีความมั่นคง แข็งแรง ลักษณะเป็นเพิงมุงด้วยสังกะสี และเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม 2560 เด็กหญิงจันทนา การัมย์ ได้เขียนจดหมายทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและทุนการศึกษา

ต่อมาได้มีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง จนกระทั่งได้รับการพิจารณาการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในโครงการ “สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์” โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนงบประมาณจำนวน 49,212 บาท เทศบาลตำบลหลักเขต สนับสนุนงบประมาณจำนวน 33,142 บาท รวมเป็นเงินก่อสร้างบ้านทั้งสิ้นจำนวน 82,355 บาท และได้รับการช่วยเหลือด้านแรงงานโดยไม่มีค่าแรงในการก่อสร้างงานก่ออิฐ งานหลังคา งานฉาบปูน งานเทพื้น และอาหาร จนแล้วเสร็จจากผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลหลักเขต เพื่อนบ้าน และจิตอาสา ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และ หจก.หินบุรีรัมย์ ได้สนับสนุนหินคลุกจำนวน 10 ตัน และหินฝุ่นจำนวน 30 ตันทำทางเดินเข้าออกไปเชื่อมต่อถนนในหมู่บ้านด้วย

ภายหลังจากการรับมอบนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา ช่วยกันขนย้ายข้าวของจากไปหลังเดิมไปยังบ้านหลังใหม่เพื่อให้ 2 ยาย-หลาน ถือโอกาสนี้เป็นฤกษ์ดี เข้าไปนอนบ้านหลังใหม่เป็นคืนแรก โดยได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเดินนำหน้าเป็นลำดับแรก นอกนจากนั้นยังมีส่วนราชการต่างๆได้เดินทางไปมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเด็กหญิงเด็กหญิงจันทนา การัมย์ บอกว่า รู้สึกดีใจ และซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งจะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น และสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคม จะตั้งใจเรียนให้สูงที่สุด หากมีโอกาสก็จะช่วยเหลือสังคมเหมือนที่เคยได้รับ

ขอบคุณแหล่งมี่มา อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น