กกท.ตั้งเป้าคว้า เหรียญทองซีเกมส์ ที่เวียดนาม

“การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย วางเป้าหมายคว้า
เหรียญทองซีเกมส์ ที่เวียดนาม”
นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อม
ทั้งคณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและคณะผู้บริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับนายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ในการเตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
นายประชุม กล่าวว่า การหารือวันนี้เป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการเตรียม
ทีมฟุตบอลชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะ
สนับสนุนแนวทางการทำงานของสมาคมฟุตบอลฯ เต็มที่ ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ
งบประมาณ รวมไปถึงร่วมกันวิเคราะห์ถึงแผนการสร้างความแข็งแกร่งของทีมฟุตบอลชาติ
ไทย เพื่อเป้าหมายเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งที่จะถึงนี้ โดยทางเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ
ก็ได้เตรียมหารือกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการร่วมกันพัฒนาทีมฟุตบอลชาติ
ไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น