หยุดเผา! เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว

เมื่อวันที่  (28 ก.พ. 67) นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวและหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพงษ์แมชีนเนอรี่ และประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอห้วยราช ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวสุพัตรา เนื้อไม้หอม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้วยราช รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายอุกฤษฏ์ หงษ์ไธสง นายอำเภอห้วยราช หัวหน้าส่วนราชการ นายวิธวิทย์ จิตติธาดา กำนันตำบลโคกเหล็ก และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวและหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยภายในงานจัดให้มีการแข่งขันฝัดข้าวลีลาสร้างความสนุกสนานให้เกษตรกร กว่า 200 ราย ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมฯ การหว่านพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอซังข้าว และมีนิทรรศการจากสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมการรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการเผา ได้แก่ การไถกลบตอซังข้าว การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเผาที่ยั่งยืน

Cr : นิทัศน์ มุกดา สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น