จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง ชรบ.ประจำปีพ.ศ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ทำการปกครอง ณ.หอประชุมอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดฝึกอบรม/จัดตั้งขุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งในการรักษาหมู่บ้าน ประจำปีพ.ศ.2567

โดยมี นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอ ประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัตนทัต ศรีพล ผกก.สภ.หนองพอก พ.ต.ท.ประวิทย์ จิตราษฎร ผกก.สภ.ตำบลโคกสว่าง พ.ต.ท.จักร์พงษ์ โพธิ์สิงห์ สวป.สภหนองพอก นายแสวง หินทอง ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง นายสันติ นามบุญลือ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน100คน โดยมีวัตถุประสงค์

1)เพื่อฝึกอบรมจัดตั้ง/ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน(ชรบ)เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย

2)เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐตลอดมีระเบียบมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 3.เพื่อเป็นกำลังหลักในการเฝ้าพระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายรวมถึงการสืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย โดรงการฝึกอบรมมีภาควิชาการและภาคปฏิบัติรวมกัน1วัน

นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอได้กล่าว ชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการโดยกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันประเทศชาติบ้านเมืองได้เกิดปัญหาหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในอนาคต ด้านยาเสพติดก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบมากในปัจจุบันนี้และก็ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาอื่นไปตามมาจึงขอให้ผู้ทีเข้าอบรมตั้งใจปฏิบัติแม้จะไม่ค่าตอบแทนใดๆก็ตามพร้อมให้กำลังใจชื่นชมในการเสียสละเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าทีของรัฐในวันนี้

สามารถ  จำปาหวาย/ภาพ-ข่าวศูนย์ข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น