ร่วมพลังสวมเสื้อสีม่วง

วันที่  15 ก.พ.2567  เวลา. 10.00 น.   นำโดย  นายศักรินทร์  คูณประโคน  นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ปกครอง  ร่วมสวมเสื้อสีม่วง แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ องค์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย

ใส่ความเห็น