“วัคซีน”  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  สาธารณสุข ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมือง เพื่อป้องกันการะบาดของโรคพิษสุนัข โดยมีนายกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และนายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรี ออกเยี่ยมหน่วยที่ให้บริการ มีชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนำ สุนัข แมว มารับบริการฉีดวัคซีน ทำหมัน จำนวนมาก จุดออกหน่วยมีการให้บริการ – การขึ้นทะเบียน สุนัข/แมว- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า – การรณรงค์ทำหมัน สุนัข/แมว – การให้คำปรึกษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหา

 

 

ใส่ความเห็น