เทศบาลเมืองชุมเห็ด รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ลดก๊าซเรือนกระจก

16 สิงหาคม 2566 09.00 น.  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด พร้อมด้วย นายแสวง แสงไส รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด นายศักดา กันยาเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ร่วมงานแถลงผลสำเร็จผลการดำเนินงานและรับรางวัลมอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาไทย

ผลงานรางวัล แห่งความสำเร็จ ของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด ทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน การขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จ

#ใจถึงพึ่งได้เรามาเพื่อทำงาน #เทศบาลเมืองชุมเห็ด #นายกสมชาย

ใส่ความเห็น